Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.03 11:08 - Не е за овчедушно стадо
Автор: blackpredator Категория: Забавление   
Прочетен: 7205 Коментари: 13 Гласове:
10


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 

Генерал Радев е на мостика!
Безделникът е на вахта, на полза роду.
Не е в еднодръвка, де некои балкански ескимоси били у нея.

Държавният глава наложи вето на разпоредби от приетия от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

     М О Т И В И
за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г.


Уважаеми народни представители,

Споделям необходимостта от бързо приемане на законодателни изменения в условия на извънредно положение, които да регламентират дейността на институциите в критични ситуации и да съхранят правата на гражданите. Призовах за цялостен подход, който да преодолее дефицитите в правната уредба, особено в условия, които изискват съвместните усилия на всички институции. Убеден съм, че усилията трябва да бъдат насочени не само към неотложните мерки и действия за предотвратяване на разпространението на коронавируса, но и към грижата, която законодателят полага за съхранение на потенциала на българската нация. Критерий за това са пропорционалните на заплахата ограничения при упражняването на правата на гражданите и техните организации, както и разумните условия, които се създават за поддържане на икономиката в готовност да се справи с неясните предизвикателства.

За кратките срокове, в които беше изработен и приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., той успя да обхване разнородни обществени отношения, да се фокусира към множество мерки в най-различен спектър, да измени множество други закони. Някои от мерките, обаче, променят трайно уредбата в други закони и ще бъдат прилагани не само в условията на извънредно положение, но и след неговата отмяна.

1. Не мога да подмина опасенията за свободата на словото, с които се свързват измененията в Наказателния кодекс, съдържащи се в § 3, т. 2, б. „а“ от приетия закон. Отстояването на високи стандарти за защита на основните права на гражданите, дори в условия на криза, е неизменно условие на демократичната и правовата държава, каквато е и нашата държава. С изменението на чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс се прибавя като съставомерно деяние предаването на „невярна информация за разпространението на заразна болест“. Този текст пряко засяга свободата на изразяване и на разпространение на информация, което налага някои уточнения от гледище на международните стандарти по правата на човека в условията на извънредно положение.

Конституционната уредба на извънредното положение отговаря на въпросите „кой“ и „кога“ е оправомощен да обяви извънредно положение, но оставя съществени въпроси за регулиране на законово равнище. Уредбата на мерките при извънредно положение следва да е съобразена с международните договори, по които Република България е страна. Релевантни норми и стандарти за обявяване на извънредно положение и за дерогация на основни права се съдържат преди всичко в Международния пакт за гражданските и политически права (МПГПП), Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), в практиката на Съда в Страсбург и редица международни документи с препоръчително значение, като Принципите от Сиракуза относно разпоредбите за ограничаване и дерогация в МПГПП и Парижките минимални стандарти относно нормите за правата на човека при извънредно положение. Венецианската комисия за демокрация чрез право сочи, че извънредните мерки и ограничения на права могат да се прилагат само временно и стриктно в рамките на периода, в който действа извънредното положение (Opinion 359/2005 on the protection of human rights in emergency situations).

В Резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 1659 (2009) изрично се подчертава, че свободата на изразяване и публикуването на информация никога не трябва да се интерпретира като заплаха за националната сигурност, освен в изрично и ясно определени в закона случаи. Ограниченията трябва да са необходими в едно демократично общество с оглед защитата на легитимни интереси, свързани с националната сигурност, и да са пропорционални на опасността, за чието преодоляване са необходими извънредните мерки. Ограниченията трябва да са ясно и непротиворечиво формулирани и да не препятстват достъпа на гражданите до независимите медии.

Комитетът на министрите на Съвета на Европа е приел Насоки - Guidelines on protecting freedom of expression and information in times of crisis (приети на 26.09.2007 г.). В този документ изрично се посочва, че държавите не трябва да използват неясен и прекалено общ език и терминология, когато формулират ограничения за свободата на изразяване и на разпространение на информация по време на извънредни ситуации. Важен акцент, който се поставя в тези документи, е необходимостта от наказателни и административни санкции за длъжностните лица, които разпространяват невярна и заблуждаваща информация.

Предвид изискванията, които произтичат от МПГПП и ЕКПЧ, приетото от Народното събрание изменение в чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс следва да се определи като несъответстваща на правозащитните стандарти. Текстът „невярна информация за разпространението на заразна болест“ е общо и неясно формулиран. Липсва конкретен критерий за определяне на една информация като „невярна“. Не се държи сметка, че същността и особеностите на коронавируса и неговото разпространение все още са предмет на научна дискусия. Експертното и обществено разбиране за пандемията с COVID-19 се развива динамично и онова, което довчера се е смятало за вярно, може да бъде отречено от научните изследвания днес или утре. Примери от последните седмици показват промяна в разбирането за пандемията и означава ли това, че е разпространявана „невярна информация“? Не, но от гледище на новата поправка в НК, ако това се случи сега, би било наказуемо, което е недопустимо. Тази неясна и обща формулировка дава широки дискреционни права на преценка на правоохранителните органи, което ще създаде т.нар. „смразяващ ефект" за свободата на изразяване и разпространение на информация. Експерти, журналисти, граждани под страх от наказателна отговорност за деяние, което е неясно формулирано в закона, ще си налагат автоцензура. Отварят се широко вратите и за сплашване и тормоз от страна на органите на властта.

Въпросната поправка в Наказателния кодекс нарушава изискването за стриктно временен характер на извънредните мерки и ограниченията на основни права – в гласувания текст не е посочено, че това ограничение се отнася само за периода на извънредното положение, както изрично е посочено в други разпоредби от приетия закон за извънредното положение, с които се изменят други закони.

Свободата на изразяване на мнение и информация са права с фундаментално значение в едно демократично общество и в правова държава. Като основно право свободата да се изразяват мнения е провъзгласена както в чл. 39, ал. 1 от Конституцията, така и в чл. 19 от Всеобщата декларация за правата на човека, чл. 10, ал. 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Както Конституционният съд е подчертал в тълкувателното си решение № 7 от 1996 г., изразяването на мнение е израз на свободата на убеждение и е преди всичко индивидуално право на личността, което Конституцията предоставя на "всеки". Всеки има право да търси, получава и разпространява информация (чл. 41 от Конституцията).

Налага се изводът, че възприетият законодателен подход с включване на неясния наказателен състав „невярна информация за разпространението на заразна болест" и съществено завишаване на санкцията не постига заложеното в заглавието на закона – мерките и действията на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Очаквам Народното събрание да проведе ново обсъждане и прецизиране, което в този случай е особено важно, за да се разсеят съмненията, че извънредното законодателство се използва като фасада за прокарване на неприемливи мерки, които ерозират доверието на българските граждани в европейските ценности.

Мотивите не са за робите...
Гласувай:
14
4Следващ постинг
Предишен постинг

1. kvg55 - blackpredator,
23.03 12:46
При представянето на мотивите за ветото президентът рече : "Кредитът на доверие, който управляващите получиха, трябва да се използва рационално, а не да е прелюдия към безконтролно упражняване на властта".
цитирай
2. getmans1 - Добре правиш ЧеП, правилно и крайно ...
23.03 13:35
Добре правиш ЧеП, правилно и крайно време беше да поучиш ескимосите от еднодръвката си, ... че като чета коментарите под вчерашният ти постинг имам чувството, гаче са слушали изказването на Радев с ... задниците си ... меко казано.

Шестият кръстат ет меня.
цитирай
3. apostapostoloff - Едно миризливо е на мостика,
23.03 14:04
братиньо!
цитирай
4. fun1001 - :-))) нали, сакате, вън от ЕС, НАТО..
23.03 16:05
Комитетът на министрите на Съвета на Европа е приел Насоки - Guidelines on protecting freedom of expression and information in times of crisis
(приети на 26.09.2007 г.


за@бете го дядо мунчо...
он, сбъркал нощес..Одеколона..

аре.. чемодан , Вокзаль..МаШква..тю тююю..)
там, има праваа..бол, и даже Русский Интернет..
цитирай
5. blackpredator - Вакеро,
23.03 16:17
kvg55 написа:
При представянето на мотивите за ветото президентът рече : "Кредитът на доверие, който управляващите получиха, трябва да се използва рационално, а не да е прелюдия към безконтролно упражняване на властта".

туй не съм го чел
ама помня "още малко ви остава.."
цитирай
6. blackpredator - Гетьо,
23.03 16:21
getmans1 написа:
Добре правиш ЧеП, правилно и крайно време беше да поучиш ескимосите от еднодръвката си, ... че като чета коментарите под вчерашният ти постинг имам чувството, гаче са слушали изказването на Радев с ... задниците си ... меко казано.
Шестият кръстат ет меня.

коментарите на Гочо Тъпото казваш?
ми то задник как да слуша?!
цитирай
7. blackpredator - Перуцио,
23.03 16:23
мирише, ама на мостика
я палубната команда астролози със стирката...
цитирай
8. blackpredator - Юло,
23.03 16:24
стига си се чесала из блога
хормони нада..
цитирай
9. getmans1 - . . . Твой си е проблема, да се „изм...
23.03 17:44
... Твой си е проблема, да се „измамучкваш„ самин ... „Тетевенската„ ти реакция не ме учудва

blackpredator написа:
getmans1 написа:
.

коментарите на Гочо Тъпото казваш?
ми то задник как да слуша?!цитирай
10. blackpredator - Гетьо,
23.03 18:03
президентът с туй вето напрао те спаси
щото разпространяваш невярна информация :)
не се праи на остроумен
всички в блога знаят Гочо Тъ колко е почтен
и тогава му казах, че ще види само "лайното" пред Тетевен
глупака фръцльо сам се измамуца
освен, ако не го е снимало лайното..
цитирай
11. getmans1 - . . . Знам бре, знам. . . ТЕТЕВЕН беше ...
23.03 20:26
... Знам бре, знам ... ТЕТЕВЕН беше мое предложение и аз не се срамувам, че бях там ... да се срамува онзи дето дето беше отсреща

blackpredator написа:
президентът с туй вето напрао те спаси
щото разпространяваш невярна информация :)
не се праи на остроумен
всички в блога знаят Гочо Тъ колко е почтен
и тогава му казах, че ще види само "лайното" пред Тетевен
глупака фръцльо сам се измамуца
освен, ако не го е снимало лайното..

цитирай
12. fun1001 - не знам, кой е ТЪ..ТО ))
24.03 07:45
blackpredator написа:
стига си се чесала из блога
хормони нада..


сам по себе си, ти си БИГ НОНСЕНС!
цитирай
13. blackpredator - как кой ма Юло?!
24.03 14:57
fun1001 написа:
кой е ТЪ..ТО
сам по себе си, ти си БИГ НОНСЕНС!

те и кратунковците знаят кой е ТЪ..ТО
знаят, че с ТЪ..ТО сте ординарен нонпенс..
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: blackpredator
Категория: Забавление
Прочетен: 3578069
Постинги: 664
Коментари: 11583
Гласове: 15003
Календар
«  Август, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31